Mobirise

Onze missie en visie

Om een succesvol bedrijf te voeren is een gunstig ondernemersklimaat nodig.
De Ondernemersvereniging Mariaheide (OVM) bevordert dit klimaat door de contacten tussen lokale ondernemers te bevorderen. Daarnaast werken wij nauw samen met de overheid en andere organisaties, want begrip tussen de politiek en het bedrijfsleven kan grote dingen bewerkstelligen. 

Met onze activiteiten willen wij het ondernemerschap in Mariaheide promoten, de regionale economie een impuls geven en de sociale banden tussen ondernemers aanhalen.

Het bestuur van de OVM wordt periodiek door en uit de leden gekozen. Hieruit volgt dat dit bestuur bestaat uit ondernemers die een band met Mariaheide hebben. Zij kennen het klappen van de zweep, openen deuren naar de politiek en zijn waardige vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter: Jos Schepens
Secretaris: Joris van Asseldonk
Penningmeester: Henk van Moorsel

Bestuurslid: Will Kemps
Bestuurslid: Peter Daandels

LID WORDEN OVM?

Postadres

Struikhei 11
5464 VW Mariaheide

Contacten

Email: info@ovmariaheide.nl          
Telefoon: 06-2937 9415